Super zážitek

Balonářský titul: 
Vévoda
Jméno a Příjmení: 
Petr ze Skvrňova
Datum letu: 
10. 09. 2021

Viděli a zažili jsme už ledacos, ale dnešní let balónem s pilotem Luďkem a doprovodem Petrem patří k našim top zážitkům. Děkujeme. Vévoda Petr a vévodkyně Jana ze Svrňova.