Documents a certificates

Permit to operate aerial work

Povolení k provozování leteckých prací na lety balonem

Operating specifications

Provozní specifikace

Certificate of registration in the Aircraft register OK-1000

Zápis balonu OK-1000 do leteckého rejstříku

Insurance certificate of balloon OK-1000

Insurance certificate OK 1000 2018

Certificate of registration in the Aircraft register  OK-6000

Zápis balonu OK-6000 do leteckého rejstříku

Insurance certificate of balloon OK-6000

Insurance certificate OK 6000 2018

Certificate of registration in the Aircraft register  OK-6001

Zápis balonu OK-6001 do leteckého rejstříku

Insurance certificate of balloon OK-6001

Insurance certificate OK 6001 2018

Certificate of registration in the Aircraft register  OK-8000

Zápis balonu OK-8000 do leteckého rejstříku

Insurance certificate of balloon OK-8000

Insurance certificate OK 8000 2018